Dette skal du vide, hvis du vil være leverandør

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er underlagt Forsvarsministeriets indkøbsprocesser, og vi er derfor forpligtet til at følge reglerne i udbudsloven, når vi foretager indkøb af varer eller ydelser.


Udbudsloven fastlægger procedurerne for offentlige indkøb, så der gennem en effektiv konkurrence opnås den bedst mulige udnyttelse af de offentlige midler.

 

I Ejendomsstyrelsn planlægger vi normalt bygge- og anlægsarbejder i samarbejde med rådgivere, hvorefter projekterne udbyder i hovedentrepriser. Undervejs følges projektet af en af vore projektledere. (HVORDAN kommer det ind her? Uddybes? Evt flyt og her skriv, at nogle kommer i udbud og nogle er underlagt rammeaftale)

Andre er underlagt rammeaftale....

Du kan orientere dig i Ejendomsstyrelsens udbudsplan på udbud.dk. Her kan du holde øje med, om der bliver offentliggjort udbud, som er relevante for din virksomhed.

 

Når Ejendomsstyrelsen gennemfører udbud, vil der eventuelt foregå en markedsdialog/-undersøgelse inden udbuddet. (UDDYB DETTE)

 

Selve udbuddene offentliggøres på Tenders Electronic Daily (TED), hvor eventuelle forhåndsmeddelelser om markedsdialog kan findes, og hvor udbud med forudgående offentlighed offentliggøres.

En rammeaftale... (HVAD er det?)

Håndværkerydelser, tekniske opgaver, eftersyn, affaldshåndtering, arealpleje og vintertjeneste håndteres til dagligt af de virksomheder, vi har indgået en rammeaftale med.

 

For mange virksomheder vil der være en fordel at gå sammen om at opfylde betingelserne for at indgå en rammeaftale eller at blive underleverandør til en virksomhed, der har indgået en rammeaftale.

 

Nedenfor finder du en oversigt over de virksomheder, der har pt. har vores rammeaftaler

Om Industrikontoret

Sidst opdateret 19. april, 2024 - Kl. 10.18