Farligt affald

Affaldskampagnen ’Lad tvivlen komme miljøet til gode’ er målrettet Hjemmeværnet, og formålet er øget fokus på bedre frasortering af farligt affald. Kampagnen er udarbejdet af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse på vegne af Forsvarsministeriet. Kampagnen er formuleret som et indsatsområde under Forsvarsministeriets miljø- og energistrategi 2016-2020.