Sikker færdsel på Forsvarets arealer

Forsvarets øvelsesområder kan være indgangen til en unik naturoplevelse, og derfor er langt de fleste af Forsvarets terræner åbne for besøgende, når der ikke er militæraktiviteter i områderne.

 

Hvis du ønsker at besøge et af Forsvarets mange unikke naturområder, skal du dog være opmærksom på, at de kan være underlangt en række regler. Reglerne sikrer, at både du og soldaterne trygt kan bruge naturen på Forsvarets øvelsesterræner.

 

Kun adgang i dagstimerne

Af sikkerhedsmæssige hensyn og af hensyn til dyrelivet er der kun adgang til naturområderne fra solopgang til solnedgang.

 

Kan man overnatte på Forsvarets arealer?

Nej, det er ikke muligt at overnatte på Forsvarets arealer. Som udgangspunkt må du af hensyn til din egen og soldaternes sikkerhed kun færdes på Forsvarets arealer fra solopgang til solnedgang.

 

Følg lokale informationer

Hvis der er øvelse i området vil det typisk være markeret med skilte, røde kugler eller røde lys. Det er vigtigt, at du altid følger de lokale anvisninger. Du kan finde information om planlagte øvelser her.

 

Brug af åben ild forbudt

I tørre perioder er brandfaren i vores terræner høj, og derfor er brug af åben ild forbudt.

 

Færdsel på eget ansvar

Al færdsel i naturområderne sker på eget ansvar, og det militære personels anvisninger skal altid følges.

 

Hvor ser jeg se, hvad jeg kan leje?

Find et overblik over og læs mere om adgang til Forsvarets arealer.

 

Tilladelse til færdsel på Forsvarets arealer

Som udgangspunkt kræver det tilladelse fra Forsvaret, hvis du vil færdes på vores arealer – dette af hensyn til din egen sikkerhed. Vi kan kun vide, at du færdes på vores terræner, hvis du har gjort os opmærksom på det. Se, om brugen af vores arealer kræver tilladelse.

 

Betaling for brug af Forsvarets arealer

I visse tilfælde kræves der leje for brug af vores arealer. Som statslig myndighed er vi underlagt regler, som skal sikre, at der ikke sker konkurrenceforvridning på markedet. Se, om brugen af vores arealer kræver betaling.

 

Sidst opdateret 29. april, 2024 - Kl. 10.03