Udbuddet er annuleret


Arealerne er overvejende enge og græsoverdrev med mere naturprægede delområder med mose, krat og vådområder. Der kan derfor ikke påregnes normal afgræsning på hele arealet.

TIDSPLAN

  • Offentliggørelse: 14.04.2023
  • Tilbudsfrist: 01.05.2023 kl. 23:59
  • Frist for spørgsmål: 28.04.2023 kl. 13:00
  • Underretning af Tilbudsgivere: Forventeligt uge 18
  • Tildeling af kontrakt: Forventeligt uge 19
  • Kontraktstart: 15.05.2023

Tilbud skal afgives på vedlagte tilbudsblanket eller elektronisk på www.ibinder.com  og vedlægges en underskrevet tro- og loveerklæring vedr. gæld til det offentlige og overholdelse af dyreværnsloven.

Direkte link til udlejningsmateriale
 
Første gang iBinder anvendes til afgivelse af tilbud skal der oprettes en brugerprofil, hertil findes nemme instruktioner på ibinder.com. Ved brug af iBinder.com modtager man f.eks. automatisk en mail såfremt der er ændringer i udlejningsmaterialet samt spørgsmål og svar stillet i perioden op mod frist for tilbudsafgivelse.
Sidst opdateret 14. april, 2023 - Kl. 14.11