Arealerne er overvejende græsoverdrev med mere naturprægede delområder med mose, krat og skov. Der kan derfor ikke påregnes normal afgræsning på hele arealet.

Arealet er beliggende øst for Næstved by som et sammenhængende område. 

Henvendelse vedr. arealet skal ske til Marlene Hertz Halborg på telefon 4171 0562 eller mail fes-ems04@mil.dk

 
Dato for besigtigelse:
18. marts 2015 kl. 10.
Mødested: Parkeringsplads foran Panserområde Kalbyris, Skyttemarksvej 200, 4700 Næstved (herefter og herfra kørsel til øvelsespladsen i eget køretøj)
Tilmelding skal ske til: Rudy Martinussen på fbe-lddovor@mil.dk eller på telefon 7267 3323

Sidst opdateret 18. september, 2020 - Kl. 12.53