Arealerne er en blanding af tidligere agerjord, enge og græsoverdrev med mere naturprægede delområder med mose, krat og vådområder. Der kan derfor ikke påregnes normalt slæt på hele arealet.

Arealerne ligger spredt over Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn. Se oversigtskort. 

Forpagter kan søge og modtage tilskud efter egen vurdering. Bortforpagter skal dog orienteres om indgåede aftaler. Der kan formentlig opnås grundbetaling til en stor del af arealerne.

Henvendelse vedr. arealet skal ske til Marlene Hertz Halborg på telefon 4171 0562 eller mail fes-ems04@mil.dk

BEMÆRK: Se NYT udbudsmateriale her.

Se kort 1, kort 2, kort 3, kort 4 eller kort 5. 

Dato for besigtigelse: D 18. marts 2015 kl. 09.00 - 11.00
Mødested: Lige udenfor lejren
Tilmelding for besigtigelse skal ske til: Margit Buhl, tlf.7267 1849, eller e-mail: fes-stkcdk16@mil.dk

Sidst opdateret 18. september, 2020 - Kl. 12.56