Vedrørende ny tilbudsfrist 1. september:
De sidste dokumenter forventes tilgængelig på denne side i løbet af de kommende dage. Vi ønsker at give tilbudsgivere en rimelig tid til at gennemlæse materiale omkring ejendommen, hvorfor den endelige tilbudsfrist er fastsat til d. 1. september 2016 kl. 12.00.

Ejendommen er en del af den tidligere Rigensgade Kaserne, og kan dateres tilbage til 1760, hvor hovedbygningen, som vi kender den i dag blev opført. Ejendommen har senere gennemgået flere ombygninger, og blev bl.a. benyttet til Det Kongelige Uldmanufaktur og Garnisonssygehus, indtil det i 1928 blev indrettet som kaserne.

Ejendommen har senest været anvendt som leje-/tjenesteboliger for Forsvarets personale. Bygningerne er efterfølgende betinget opdelt i ejerlejligheder efter tilsagn fra Slots- og Kulturstyrelsen.

I henhold til BBR har ejendommen et samlet boligareal på 4100 m2, samt et samlet erhvervsareal på 1333 m2. Grundarealet udgør 3716 m2.

Besigtigelse:

Ekstra besigtigelse onsdag d. 17. august.
Kontakt Mads Møller Jepsen på telefon 7231 3438 eller Peter Marcus Clausen på telefon 4196 2987 for nærmere aftale.


Ejendommen kan efter nærmere aftale besigtiges følgende dage:

Onsdag d. 11. maj
Tirsdag d. 17. maj
Fredag d. 20 maj
Mandag d. 13. juni
Tirsdag d. 5. juli
Torsdag d. 11. august

Henvendelse omkring de konkrete ejendomme skal ske til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Mads Møller Jepsen på telefon 7231 3438 eller mail fes-ems02@mil.dk eller Peter Marcus Clausen på telefon 4196 2987 eller mail fes-ems07@mil.dk.

Sidst opdateret 17. september, 2020 - Kl. 15.54