Hovedbygningen der oprindeligt er opført som opfostringshus, er tegnet af arkitekt Johan Christian Conradi og betragtes i dag som hans hovedværk.
Søetaten overtog bygningerne i 1776 til brug som sygehus for flåden, heraf navnet ”Søkvæsthuset”.

Søkvæsthuset har senest tjent som domicilejendom for Farvandsvæsenet, og er indrettet med kontorer, mødelokaler samt kantine og velfærdsfaciliteter. Gårdarealet er indrettet med p-pladser mm. Arealet bag havehuset ”Johanne Luise Heiberg´s have” fremstår som grønt område.

Det samlede erhvervsareal er ifølge BBR 6241 m² fordelt på følgende bygninger:·         Hovedbygning bebygget areal 852 m2, erhvervsareal 3528 m2 
·         Havehuset bebygget areal 560 m2, erhvervsareal 2339 m2 
·         Portnerbolig bebygget areal 98 m2, erhvervsareal 98 m2 
·         Gartnerbolig bebygget areal 112 m2, erhvervsareal 196 m2 
·         Diverse mindre garagebygninger, cykel- og redskabsbygninger mm.

Søkvæsthuset er opført i flere faser, idet den ældste del af ejendommen kan dateres tilbage til 1754.

Samlet grundarealet udgør ifølge tingbogen 8826 m²

Der vil være mulighed for at byde på hele ejendommen samlet, desuden modtages bud på følgende dele af den samlede ejendom:

Del 1: Hovedbygning inkl. 3182 m2 grund heraf vejareal 369 m2
Del 2: Havehuset inkl. 4770 m2 grund
Del 3: Portnerbolig inkl. 207 m2 grund
Del 4: Gartnerbolig inkl. 491 m2 grund
Del 5: Garagebygninger inkl. 176 m2 grund

Udstykningsforslag med de 5 dele kan ses her Udstykningsforslag Søkvæsthuset

Tilbudsfrist tirsdag d. 8. september 2015 kl. 12:00

Udbudsmateriale kan hentes her: Samlet Udbudsmateriale Søkvæsthuset - internet

Tilbudsblanket kan henter her

Henvendelse og aftale om besigtigelse kan ske til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Mads Møller Jepsen på telefon 7231 3438 eller Peter Marcus Clausen på telefon 4196 2987.

Sidst opdateret 17. september, 2020 - Kl. 16.12