Juni 2015 (Offentliggørelse af Startredegørelsen er udsat til august)
August 2015 (Startredegørelsen er udsat til september)
Ejendommens placering i Storkøbenhavn kan hentes her!
Nyt udbuds materiale med korrekt e-mail adresse kan hentes her!
Arealopgørelse fordelt på bygning og etage kan hentes her!

31. august 2015 - ændring til udbudsmaterialet vedr. Forsvarets fraflytning af etablissementet. Flytningen af Værnsfælles Forsvarskommando er blevet forsinket. Forsvarets tilstedeværelse på etablissementet ophører senest ved udgangen af 2017. I takt med kommandoens flytning til nyt domicil, vil de enkelte bygninger enkeltvis blive stillet rådighed for køber af ejendommen.

Ejendommen, der har været i Forsvarets besiddelse siden opførelsen, anvendes udelukkende administrativt af kommandoen. Den er således indrettet som traditionel kontorejendom, med både enkeltmandskontorer, storrums kontorer, mødelokaler, et tv-studie samt naturligvis en selvstændig fløj indrettet til direktionen.

Det samlede etageareal udgør 15.240 m2.
Det samlede grundareal udgør 25.649 m2, hvoraf vej udgør 537 m2.

Ejendommen udbydes efter statens regler i offentligt udbud af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Besigtigelse af ejendommen kan foretages efter nærmere aftale ved henvendelse til Steen Hansen på telefon 4132 2904 eller pr. mail. fes-ems08@mil.dk.

Sidst opdateret 18. september, 2020 - Kl. 12.40