Arealerne er perifere arealer til skydebanerne på Hevring Skydeterræn, som bl.a. er fugtige åløbsnære områder, der er naturbeskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3.

Arealet er overdrev, eng, mose og græsslette med naturprægede delområder med krat og skov. Der kan derfor ikke påregnes normal afgræsning på hele arealet.

TIDSPLAN
Tilbudsfrist: 25.02.2021 kl. 12.00.
Underretning af Tilbudsgivere: Forventeligt uge 9.
Tildeling af kontrakt: Forventeligt uge 9.
Kontraktstart: 01.04.2021.

Direkte link til udlejningsmateriale findes her.

Læs materialet herunder på siden.

Sidst opdateret 1. februar, 2021 - Kl. 17.32