Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder nu tre unikke ejendomme i det centrale København. Ejendommene er en del af De Grå Stokke, der er beliggende i hjertet af København, midt i det historiske Nyboder. Den ældste del af Nyboder blev af Christian den Fjerde opført i 1631 til brug for flådens faste håndværkere, matroser og underofficerer. De ejendomme der udbydes til salg er en nyere del af Nyboder, der i sin nuværende form er opført omkring 1890.

Samlet udbudsmateriale

Byhusene har gennemgået en omfattende renovering i perioden efter 2006, med bl.a. nye skiffertage, ny isolering og nyindrettede bade og køkkenfaciliteter. Byhusene er i dag indrettet som små udlejningsejendomme med 2 til 5 lejligheder, med mulighed for anvendelsesændring til brug for en eller to familier og evt. opdeling i ejerlejligheder. Til alle ejendomme hører et gårdareal, hvor køberne har mulighed for at skabe og indrette deres eget uderum.  
Her er således en enestående chance for at erhverve en bolig eller en lille byejendom i den mere rolige del af København, tæt ved Amalienborg Slotsplads og Kastellet - i gåafstand fra Nyhavn og det hele centrale København.

De enkelte byhuse er alle ledige for nye ejere. Byhusene er fredede og har tidligere tjent som udlejningsboliger for Forsvarets personale.

Følgende byhuse udbydes nu til salg:
Sankt Pauls Plads 8, bygningsareal brutto 267 m2, ejendommen er jf. BBR indrettet med 2 lejligheder på 90 m2 og 154 m2. Skønnet handelspris: kr. 11.590.000

Borgergade 103, bygningsareal brutto 266 m2, ejendommen er jf. BBR indrettet med 3 lejligheder på 86 m2, 91 m2 og 65 m2. Skønnet handelspris: kr. 11.495.000

Rævegade 18-19, bygningsareal brutto 260 m2 - ejendommen er jf. BBR indrettet med 5 lejligheder på 43 m2, 51 m2, 45 m2, 45 m2 og 47 m2. Skønnet handelspris: kr. 10.972.50
Besigtigelse tilgår snarest

Henvendelse omkring de konkrete ejendomme skal ske til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Mads Møller Jepsen på telefon 7231 3438 eller mail fes-ems02@mil.dk eller Peter Marcus Clausen på telefon 4196 2987 eller mail fes-ems07@mil.dk.

Information vedr. fredede bygninger
Bygningerne er fredede. Mere information om fredningen kan findes i Kulturstyrelsens vejledning her.
Du kan ligeledes læse mere fra Kulturstyrelsens informationsbrev til interesserede købere af De Grå Stokke her.I øvrigt henvises til udbudsmateriales omkring fredningens omfang, hvor Kulturstyrelsen finder det afgørende for fastholdelsen af "De Grå Stokke"s bærende fredningsværdier, at man opretholder bygningernes typiske karakter. Dvs., at man i fremtiden fastholder skiffertagene med få kviste, de store skorstens-piber og lejlighedernes oprindelige rumstruktur.

Med det udgangspunkt er Kulturstyrelsen positiv overfor en sammenlægning af boligerne, således at der bliver tale om større og færre boligenheder, så længe den oprindelige rumstruktur bibeholdes. Det er videre Kulturstyrelsens udgangspunkt, at køkken- og bade/toiletfaciliteter, skal indrettes i den del af byhusene, der vender mod gården, således at stuer og øvrige opholdsrum placeres mod gaden.

Mere information omkring muligheder for sammenlægning af de enkelte lejligheder kan findes på Københavns Kommunes hjemmeside.Hent vejledning her 

Sidst opdateret 17. september, 2020 - Kl. 15.50