Der udbydes 117 ha dyrkningsjord som må drives med korn etc. fordelt i 3 områder på i alt 10 delmarker (se kort). Der gælder flere særlige flysikkerhedsforhold på flere af markerne, hvilket fremgår af udbudsmaterialet. Forpagter kan hjemtage EU-arealstøtte (grundbetaling) på disse og der medfølger betalingsrettigheder i forpagtningen.

Henvendelse vedr. arealet skal ske til Marlene Hertz Halborg på telefon 4171 0562 eller mail fes-ems04@mil.dk


Dato for besigtigelse: D 19. marts 2015 kl. 13.00
Mødested: Lilholtvej 2, parkeringsbåse uden for vagten
Tilmelding for besigtigelse skal ske til: DESK v/ Driftsområde Skrydstrup, tlf.7459 0900 lokal 4901 (Helle Appel), eller e-mail: fes-doskp04@mil.dk

Sidst opdateret 18. september, 2020 - Kl. 12.52