Overblik over Forsvarets aktiviteter på statens arealer i Oksbøl-området – hvad sker der i de forskellige dele af området?

Forsvarsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet ejer tilsammen ca. 14.000 hektar i Oksbøl-området. Det er ikke nyt, at Forsvaret gennemfører øvelsesaktiviteter på Miljø- og Fødevareministeriets arealer. Den nye aftale erstatter den tidligere gældende aftale: ”Overenskomst mellem Forsvarskommandoen og Skove- og Naturstyrelsen om Forsvarsministeriets benyttelse af Oxbøl Statsskovdistrikts arealer af 5. november 2003”.

 

Den overenskomst gav også Forsvaret mulighed for at benytte Miljø- og Fødevareministeriets arealer, dog efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde. Med den nye aftale er en række vilkår for brug af arealerne i et antal dage om året aftalt på forhånd, hvilket blandt andet letter planlægningen af Forsvarets uddannelses-, trænings- og øvelsesvirksomhed.


Se kortet over området her (åbner i nyt link)

 

Forsvarsministeriets arealer i Oksbøl-området

Alt inden for de blå linjer på kortet er Forsvarsministeriets områder. Der er aktiviteter i op til 300 dage om året i skyde- og øvelsesområdet i Oksbøl.

 

Rødt område

Det røde område på kortet på Kallesmærsk Hede er Forsvarsministeriets skarpskydningsområde. Området bruges også som øvelsesområde, når der ikke skydes skarpt eller foregår andre aktiviteter. Dele af området er permanent afspærret for offentligheden på grund af fare for u-eksploderet ammunition. (Se evt. Forsvarets publikumsfolder).

 

Der gennemføres pt. skarpskydninger i Oksbøl-området op til 200 dage om året. Området bruges til skarpskydninger med alle Forsvarets våben - fra landjorden, fra luften og fra havet.

 

Den øvrige del af Forsvarsministeriets område (inden for den blå linje på kortet), nord for Vejers Havvej er Forsvarsministeriets øvelsesområde.

 

Blåt område

De blå områder på kortet (Bordrup Klitplantage og Vejers Syd Klitplantage) tilhører Miljø- og Fødevareministeriet. Begge områder indgår i øjeblikket i skarpskydningsområdet, hvor de fungerer som fareområder, når der skydes – det vil sige, at der ikke skydes i selve områderne, men at de er afspærret af hensyn til sikkerheden. I begge områder, vil der på sigt, blive gennemført skarpskydninger mod Kallesmærsk Hede.

 

Hele området, som er i brug ved skarpskydning, er omkredset af op til 26 km røde balloner/røde lys, skilte og bomme og lukkes/afspærres som hidtil for offentligheden, når der skydes med skarpt.

 

Mørkegrønne og blå områder

De mørkegrønne og blå områder på kortet (Bordrup, Vrøgum, Ål og Vejers Klitplantager) ejes af Miljø- og Fødevareministeriet. De kan anvendes til øvelsesaktiviteter i ca. 75 dage om året (udover ovennævnte afspærring ved skarpskydninger i Bordrup og Vejers Syd Klitplantager).

 

Gule/lysegrønne områder

De gule/lysegrønne skovområder på kortet ejes af Miljø- og Fødevareministeriet, og de kan bruges til øvelser ca. 28 dage om året (Nyminde, Blåbjerg, Kærgård, Oksby og Ho Klitplantager samt dele af Bordrup, Vejers, Ål og Vrøgum). Områderne er primært tiltænkt større øvelser på bataljonsstørrelse og brigadeaktiviteter. Disse finder i udgangspunktet kun sted få gange om året. De gule kystområder (eksempelvis Ho Klitplantage) skal blandt bruges til sølandsætningsoperationer.

 

Veje og spor

Forsvarsministeriet har allerede spor i flere af Miljø- og Fødevareministeriets arealer, men det er planlagt, at der skal anlægges nye spor til understøttelse af Forsvarets operative aktiviteter. Sporene vil så vidt muligt blive anlagt i forbindelse med eksisterende veje og spor og igennem allerede åbne arealer.

Du kan læse mere om planerne for spor og veje på siden her.

 

Borgerinddragelse

Varde Kommune og borgerne omkring Oksbøl Kaserne vil fortsat blive inddraget i ovenstående arbejde. Blandt andet i form af borgermøder og såkaldte ”godt naboskabsmøder”.  Det bliver en høring af sporplanen, hvilket sker for at tilgodese eventuelle ændringsforslag og bekymringer.

 

Private- og øvrige områder

Forsvarsministeriets myndigheder vil gå i dialog med private lodsejere og offentlige myndigheder i hele området for at skabe sammenhæng i samarbejdsområderne fra Nymindegab til Ho Bugt.

Sidst opdateret 8. juli, 2020 - Kl. 23.13