Overblik over Forsvarets aktiviteter på statens arealer i Oksbøl-området – hvad sker der i de forskellige dele af området?

Forsvarsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet ejer tilsammen ca. 14.000 hektar i Oksbøl-området. Det er ikke nyt, at Forsvaret gennemfører øvelsesaktiviteter på Miljø- og Fødevareministeriets arealer. Oksbøl-aftalen bygger på den tidligere gældende aftale: ”Overenskomst mellem Forsvarskommandoen og Skove- og Naturstyrelsen om Forsvarsministeriets benyttelse af Oxbøl Statsskovdistrikts arealer af 5. november 2003”.
Den overenskomst gav også Forsvaret mulighed for at benytte Miljø- og Fødevareministeriets arealer, dog efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde.

I 2019 blev indgået en ny aftale om anvendelse af arealerne, for blandt andet at lette planlægningen af områderne og for at understøtte Forsvarets anskaffelser af nyt materiel, samt opbygningen af militære kapaciteter med større og tungere enheder. Denne aftale er nu blevet opdateret.


Opdateringen af aftalen sikrer, at Forsvaret har den nødvendige plads til træning og uddannelse, der er nødvendig for at understøtte den politiske beslutning om et styrket Forsvar, som følge af den sikkerhedspolitiske situation, hvor der er krig i Europa, og af den historiske, politiske beslutning om at øge Forsvarsbudgettet til 2% af BNP.


Se kortet over området her (åbner i nyt link)

 

Forsvarsministeriets arealer i Oksbøl-området

Alt inden for de blå linjer på kortet er Forsvarsministeriets områder. Der er aktiviteter i op til 300 dage om året i skyde- og øvelsesområdet i Oksbøl.

 

Rødt område

Det røde områder på kortet er Forsvarsministeriets arealer.

Kallsemærsk Hede er Forsvarets skarpskydningsområde. Dette område er permanent afspærret for offentligheden.

Der gennemføres pt. skarpskydninger i Oksbøl-området op til 200 dage om året. Området bruges til skarpskydninger med alle Forsvarets våben - fra landjorden, fra luften og fra havet.

 

Grønt område
De grønne området på kortet er Miljøstyrelsens arealer.

 

Veje og spor

Forsvarsministeriet har allerede spor i flere af Miljø- og Fødevareministeriets arealer, men det er planlagt, at der skal anlægges nye spor til understøttelse af Forsvarets operative aktiviteter. Sporene vil så vidt muligt blive anlagt i forbindelse med eksisterende veje og spor og igennem allerede åbne arealer.

Du kan læse mere om planerne for spor og veje på siden her.

 

Borgerinddragelse

Varde Kommune og borgerne omkring Oksbøl Kaserne vil fortsat blive inddraget i ovenstående arbejde. Blandt andet i form af borgermøder og såkaldte ”godt naboskabsmøder”.  Det bliver en høring af sporplanen, hvilket sker for at tilgodese eventuelle ændringsforslag og bekymringer.

 

Private- og øvrige områder

Forsvarsministeriets myndigheder vil gå i dialog med private lodsejere og offentlige myndigheder i hele området for at skabe sammenhæng i samarbejdsområderne fra Nymindegab til Ho Bugt.

Sidst opdateret 15. december, 2023 - Kl. 14.59