Varde Øvelsesplads udgør i alt 249 hektar.
Arealet til jagtudlejning udgør ca. 229 hektar. Dele af de 249 hektar er udlagt som jagtfrie områder. De nævnte områder fremgår af kortbilag.

Varde Øvelsesplads fremtræder hovedsageligt som et stort, åbent og svagt kuperet hedelandskab med spredte fyrretræ- og løvbevoksninger.
I de fugtige, lavere liggende områder har landskabet karakter af hedemose. Moseområderne er våde store dele af året.

Gennem øvelsespladsen sydlige del løber en mindre bæk, der ved opstemninger danner 2 større søer på terrænet. Der findes flere søer på terrænet.

Øvelsespladsen er omfattet af en drifts- og plejeplan, som ligger på FES’s hjemmeside.

Sidst opdateret 8. juli, 2020 - Kl. 15.08