Søgaard Øvelsesplads er i alt på 650 hektar, og består af en række arealer, der bl.a. omfatter naturområdet Klattrup mose, skov- og naturområder og tre store søer. Klattrup mose og søerne indgår ikke i jagtlejemålet. Den del af øvelsespladsen, der udlejes til jagt, udgøres af seks delområder, der i alt omfatter ca. 215 hektar.Arealet omfattet af jagtlejemålet er angivet på vedlagte kortbilag, der på grund af den særlig arrondering bør studeres nøje.

De seks delarealer der indgår i jagtelejemålet for øvelsespladsen er:

  1. Skovparcellen syd for den vestlige del af Klattrup Mose, der primært er bevokset med ung skov og som grænser op til Hostrup Sø.
  2. Skovarealet syd for Klattrup Mose mellem Hostrup sø og Flensborg Landevej.
  3. Overdrevet øst for Flensborg Landevej
  4. Parcellen syd for (2) hvor der er åbent kuperet areal ned til Sønderborgmotorvejen.
  5. Arealet vest for Søgaardlejren fra Sønderborgmotorvejen og ned mod Søgaard Sø.
  6. Arealet omkring lille Søgaard Sø – dette areal egner sig alene til enkeltmandsjagt.

Det areal, der udlejes til jagt er således samlet på ca. 215 hektar.

Sidst opdateret 8. juli, 2020 - Kl. 15.07