Skive Øvelsesplads omfatter i alt 688 hektar. Det areal, der udlejes til jagt, omfatter ca. 630 ha idet en række arealer nær kaserne fragår i lejemålet. Det areal der findes mod nord op til kasernen indeholder en række militære installationer, herunder pigtråd, der kan vanskeliggøre afvikling af fællesjagt.

Skive Øvelsesplads forvaltes til dagligt af Ingeniørregimentet, og anvendes primært af  enheder fra tre Ingeniørbataljoner, der er placeret på Skive Kaserne samt til uddannelse af hjemmeværnsenheder tilhørende Total Forsvarsregion Nord og Midt som ligeledes er  placeret på Skive Kaserne. Herudover anvendes terrænet også af enheder fra andre jyske garnisoner og skoler samt af enheder fra Flyvevåbnet. Øvelsespladsen anvendes desuden af forskellige civile foreninger, der efter ansøgning kan anvende området til brug ved stævner, arrangementer el.lign.

I forbindelse med uddannelse af infanteri- og ingeniørenheder på Skive Kaserne anvendes øvelsespladsen til den grundlæggende uddannelse af soldaterne, til de videre uddannelser i betjening af militært materiel, herunder forskellige typer bæltekøretøjer, hjulkøretøjer, broslagningskøretøjer og ingeniørmaskiner m.v. samt i forbindelse med enhedsuddannelser, hvor de enkelte sektioner/delinger/afdelinger øver samarbejde.

Disse uddannelser gennemføres primært på hverdage, men ofte også om aftenen og natten.

Sidst opdateret 8. juli, 2020 - Kl. 15.05