Nymindegab Øvelsesplads udgør i alt ca. 200 hektar.
Arealet til jagtudlejning udgør ca.122 hektar. Dele af de 200 hektar er udlagt som jagtfrie områder. De nævnte områder fremgår af kortbilag.

Nymindegablejrens arealer ligger ved den sydlige ende af Ringkøbing. Nymindegablejren er hjemsted for Hjemmeværnsskolen, der er hjemmeværnets største uddannelsessted.

Jagtarealet ligger nord og øst for den indhegnede lejr. Langt hovedparten af plantagen består af lave, vindblæste bjergfyr og contortafyr.

I plantagens østlige har plantagen mere karakter af skov. Her kan ses nåletræsbevoksninger samt mindre bevoksninger af eg og birk. Ovennævnte fordeling er udtaget fra gældende drift- og plejeplan.

Øvelsespladsen er omfattet af en drifts- og plejeplan, som findes her.

Sidst opdateret 8. juli, 2020 - Kl. 15.02