Næstved Øvelsesplads omfatter i alt ca. 277 hektar.

Øvelsespladsen udgør ca. 177 hektar til jagtudlejning. Et lille område vest for ringvejen er udlagt som jagtfrit område. Det nævnte område fremgår af kortbilag.

Næstved Øvelsesplads bliver brugt moderat til militær uddannelse, og til blandt andet afprøvning af gamle militær køretøjer i forbindelse med kasernens kulturcenter.

Næstved Øvelsesplads ligger i et smukt og afvekslende, kuperet terræn, og fremstår som et stort græs- og blomsterklædt overdrevsområde med spredte buske, krat og levende hegn.
Af større vådområder eller søer i det åbne findes Troldemosen, Tørvemosen, Langsø, Teglbjergmose, Gæksø, en sø ved Teglbjerghus samt Sortemosen i områdets nordspids. Spredt i lavningerne ligger et antal vandhuller.

Øvelsespladsen er omfattet af en drifts- og plejeplan, som findes her.

Sidst opdateret 8. juli, 2020 - Kl. 15.03