Kulsbjerg Øvelsesplads omfatter i ca. 466 hektar. Øvelsespladsens jagtlejemål omfatter en skovparcel og støder op til Vallebo Skov, der ikke er omfattet af lejemålet. Arealet omfattet af jagtlejemålet er angivet på vedlagte kortbilag.

Delarealer der fragår jagtelejemålet for øvelsespladsen er:Arealet indhegning omkring antenneanlægget midt i arealet.

  • Arealet ved bygningskomplekset ved indgangen og lige nord for, da dette bruges til oplæg af materiel.
  • Det areal, der udlejes til jagt er således 466 ha.

Landskabet er meget kuperet og afvekslende. Der er mange større eller mindre vandhuller, hvoraf en række af disse fornyligt er renset op. Der findes en skovparcel på knap 30 ha i den nordøstlige del af terrænet der ellers overvejende består af åbent areal med spredte moser og vådområder. I den vestlige del af arealer findes et større moseområde, der flere steder er uden fast bund.

Sidst opdateret 8. juli, 2020 - Kl. 15.01