Høvelte Øvelsesplads bliver brugt til uddannelse af en række af forsvarets enheder. Der bliver kørt med alle former for militære køretøjer i form af diverse hjulkøretøjer samt bæltekøretøjer. Udover selve øvelsesterrænet findes der inden for terrænets ydre afgræsninger både skydebaner, kaserneområde og en flygtningelejr i form af Sandholmlejren. Øvelsespladsen anvendes intensivt til øvelsesformål.

Høvelte Øvelsesplads domineres af en mosaik af overdrevsarealer, moser og enge. Herudover rummer øvelsespladsen 3 mindre, egentlige skove nemlig Høvelte Fredsskov, Ellebæklund og Frimærkeskoven.

Øvelsespladsen er omfattet af en drifts- og plejeplan, som ligger på FES’s hjemmeside

Sidst opdateret 8. juli, 2020 - Kl. 15.00