Haderslev Øvelsesplads bliver brugt til uddannelse af en række af forsvarets enheder. Der bliver kørt med militære køretøjer i form af diverse hjulkøretøjer samt i begrænset omfang bæltekøretøjer. Der er en del aktiviteter på øvelsespladsen.

Haderslev Øvelsesplads er et overvejende åbent, kuperet terræn bestående af græssletter med spredte beplantninger og krat, overdrev, tidligere engarealer samt mose og et større antal vandhuller.

Der er privat beboelse ved Gl. Have, hvor det er vigtigt at vise hensyn.

Der går 2 offentlige veje gennem øvelsespladsen til Vesterskov, henholdsvis den nord-sydgående Louisevej mellem skoven og Haderslev by, og den øst-vestgående Nyhavevej.

Jagt skal ske under hensynstagen til gældende lovgivning, herunder Lov om jagt og vildtforvaltning med tilhørende bekendtgørelser

Sidst opdateret 4. april, 2022 - Kl. 13.42