Flyvestation Karup udgør i alt ca. 2.900 hektar.  Heraf udlejes 802 hektar til jagt. Store dele af de 2.900 hektar er udlagt som flyoperative områder under hegn og som jagtfrie områder. De nævnte områder fremgår af kortbilag, der således viser hvilke arealer der indgår i jagtlejeaftalen.

Jagtarealet vest for golfbanen og campingpladsen kan nogle dage være afspærret som en sikkerhedszone i forbindelse med skydning.
Publikum optræder moderat og færdes overvejende til fods.

Flyvestation Karup er et overvejende fladt terræn. Terrænet er en hedeslette, bestående af skovparceller, landbrugsjord, småbeplantninger og hede. Beplantningen er en blanding af løv og nåletræer. I den sydøstlige del af jagtarealet til udlejning slynger Karup å sig, og giver en naturlig afgrænsning af jagtarealet.

Sidst opdateret 8. juli, 2020 - Kl. 14.55