Finderup Øvelsesplads udgør i alt 1069 hektar. Jagtarealet bliver delt i 2, en nordlig og en sydlig del, hvor jagten udlejes hver for sig. Grænsen mellem den nordlige og sydlige del er grusvejen, der går fra Mønstedvej i øst til Tovbyvej i vest.

Den nordlige del udgør ca. 409 hektar til jagtudlejning. Dele af de 1069 hektar er udlagt som jagtfrie områder. De nævnte områder fremgår af kortbilag.

Finderup Øvelsesplads bliver brugt til uddannelse af en række af forsvarets enheder. Der bliver kørt med alle former for militære køretøjer i form af diverse hjulkøretøjer samt bæltekøretøjer.

Sidst opdateret 8. juli, 2020 - Kl. 14.54