Terrænet udgør ca. 338  hektar til jagtudlejning.
Øvelsespladsens jagtlejemål omfatter ikke det samlede tilstødende skovareal på ca. 166 ha, der er ejet af Valdemarskilde Gods.

Antvorskov Øvelsesplads består ud over kaserneområdet af et areal, der mod nord er afgrænset af motorvejen, mod øst af skoven under Valdemarskilde Gods og mod syd og vest af hovedvejen til Næstved. Landskabet er meget kuperet og afvekslende. Der er ca. 70 større eller mindre vandhuller, hvoraf en række af disse fornyligt er renset op.

Læs mere i gældende drifts- og plejeplan.

Sidst opdateret 8. juli, 2020 - Kl. 14.51