Buk i naturen

Fotograf: Michael Sand

InterForce blev stiftet i 1999 og er et samarbejde mellem henholdsvis Forsvarsministeriets styrelser (forsvaret), den private og offentlige sektor, samlet benævnt erhvervslivet, om forsvarets brug af Reservestyrken. ”Reservestyrken” er en samlebetegnelse af nyere dato, som p.t. dækker:

  • Hjemmeværnets frivillige
  • Reserven, dvs. lønnede officerer, sergenter og konstabler af reserven
  • Kystredningstjenestens frivillige og timelønnede redningsmænd
  • Hjemsendte værnepligtige i deres femårs rådighedsperiode

Reservestyrken sikrer forsvaret og Danmark som samfund en robusthed i beredskabet, der er nødvendig i krise og ultimativt krig. Under coronapandemien har medlemmer af Reservestyrken for eksempel trådt til og løst samfundskritiske funktioner under hele forløbet. 

 

Ved oplysning til og dialog med erhvervslivet søger InterForce at skabe rum for, at civile arbejdsgivere har forståelse for, hvorfor medlemmer af Reservestyrken til tider har brug for fleksibilitet til at gøre tjeneste i uniform. Til gengæld får arbejdsgiverne kompetencer retur i form af særlige evner, man kan lære og vedligeholde i forsvaret. Og de får desuden motiverede og glade medarbejdere, som værdsætter fleksibiliteten til at dyrke den passion, det er, at være aktiv i forsvaret på deltid.

 

En fleksibel Reservestyrke, hvis medlemmer lægger timer i uniform og med civile arbejdsgivere, der bakker op, sørger for en bedst mulig udnyttelse af samfundets samlede ressourcer og med alle som vindere.

 

Alle CVR-registrerede virksomheder i Danmark kan blive gratis medlem af InterForce for at markere deres støtte til konceptet. Det er over for disse støttevirksomheder, at InterForce arbejder med oplysning og dialog. Det foregår gennem kommunikation ad flest mulige kanaler: hjemmeside, sociale medier, besøg ved virksomhederne, trykte magasiner og ikke mindst arrangementer i rammen af forsvaret. Det være sig for eksempel ledelsesseminarer, foredrag, åbent hus på en garnison, skydning, airshow eller jagter på forsvarets arealer.

 

Uanset den øvrige karakter af arrangementerne er de altid kendetegnet ved, at nøglepersoner fra InterForce undervejs kommunikerer budskabet om Reservestyrkens behov for støtte fra de civile arbejdsgivere.

 

Du kan læse mere om InterForce på hjemmesiden her.

Interforce logo

Sidst opdateret 29. april, 2021 - Kl. 13.00