Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses hovedkontor i Hjørring

 

Ejendomsstyrelsen har intet incitament, motiv eller vinding i at tilbageholde oplysninger.

 

PFAS-problematikken er et kompliceret område, hvor vidensniveauer, erfaringer og retningslinjer fra de ansvarlige miljømyndigheder hele tiden udvikler sig. Derfor vil Ejendomsstyrelsen ikke kommentere på spørgsmål om, hvad styrelsen måske skulle have gjort eller har gjort i konkrete tilfælde tilbage i tid.

 

Ejendomsstyrelsen fortsætter med at arbejde fokuseret på at kortlægge, overvåge og få udarbejdet risikovurderinger i samarbejde med styrelsens rådgivere. Risikovurderingerne tilsendes tilsynsmyndighederne.

 

Ligeledes fortsætter Ejendomsstyrelsen med at deltage og dele erfaringer i de nationale og internationale vidensfora om PFAS-forureninger.

 

På nuværende tidspunkt er styrelsens medarbejdere i gang med at gennemgå alle rapporter fra i år og gennemse tidligere rapporter for at holde dem op mod de gældende kvalitetskriterier.

PFAS-problematikken kræver et fremadrettet fokus i samarbejde mellem alle relevante aktører.

 

Læs mere om Ejendomsstyrelsens indsats for kortlægge og monitere PFAS-forureninger på Forsvarets arealer her.