Ejendomsstyrelsen - hovedindgang i Hjørring

 

I Ejendomsstyrelsen bygger vi nyt og vedligeholder. Vi står for kantinedrift, ejendomsservice og rengøring på forsvarets lokationer i hele landet. Samtidig plejer og udvikler vi soldaternes øvelsesterræner. Det er også Ejendomsstyrelsen, der rådgiver og sætter retningen for miljø- og energiområdet for hele Forsvarsministeriets myndighedsområde. Vi har godt 1800 medarbejdere i hele landet.

 

Fysiske og organisatoriske rammer

Ejendomsstyrelsen har hovedkontor i Hjørring og har medarbejdere fordelt over hele landet.

Vi støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet ved at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Vores kunder skal opleve, at vi skaber rammerne, så de kan koncentrere sig om at løse deres vigtige samfundsopgaver.

 

Ikoniske bygninger og enestående natur

Vi administrerer over 500 lokationer fordelt på hele landet. Bygningerne spænder fra topmoderne bygninger som redningsstationen i Skagen til dansk kulturarv som Kastellet.

 

Vi forvalter 32.000 ha. Det er et areal på størrelse med Mors - og det gør os til Danmarks næststørste lodsejer. Vi forvalter desuden en lang række fredede naturområder.

 

En del af Forsvarsministeriets koncern

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er en styrelse i Forsvarsministeriets koncern. Forsvarsministeriets område består af Forsvarsministeriets departement samt en række myndigheder (styrelser). Forsvarsministeriet har både militære og civile opgaver og myndigheder.

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse blev oprettet 1. oktober 2014. Den tidligere Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) gik i den forbindelse fra at være en tjeneste under Forsvarskommandoen til at være en styrelse med reference til Forsvarsministeriet. Den nye styrelse har samme ansvarsområde som den tidligere tjeneste. 

 

Forløberen for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, blev oprettet den 1. januar 2007 som et led i forsvarsforliget 2005-2009. Formålet var at samle driften af Forsvarets etablissementer i én myndighed for på den måde at skabe stordriftsfordele og udnytte ressourcerne bedre.

 

Inden oprettelsen af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste var de enkelte etablissementer selvstændige enheder uden fælles rammeaftaler, retningslinjer og standarder.

 

FBE var ud over etablissementstjenesten ved alle Forsvarets tjenestesteder en fusion af Forsvarets Bygningstjeneste, Forsvarskommandoens Infrastrukturafdeling, Forsvarets Boligforvaltning, stabselementer fra de operative kommandoer samt elementer fra Hjemmeværnets drifts- og etablissementstjeneste

Sidst opdateret 28. februar, 2024 - Kl. 08.36