Soldater - mærke

Dette betyder, at militære formål prioriteres frem for privat og ekstern anvendelse af indkvartering og lokaler. Derfor kan ansatte hos Forsvarsministeriet for nuværende ikke booke indkvartering eller anvende Forsvarets faciliteter i privat øjemed.

Eksterne lejere af forsvarets faciliteter, som ikke er ansat i Forsvarsministeriet, berøres også af det midlertidige stop for udlejning.

Ejendomsstyrelsen beklager situationen, der også berører brugere, der allererde har reserveret faciliteter.

 

På hvilke etablissementer er der lukket for privat og ekstern anvendelse?

 

Nyholm Ingen private indkvarteringer og eksterne arrangementer, dog gennemføres allerede planlagte eksterne arrangementer
Bornholm Ingen private indkvarteringer, allerede planlagte eksterne arrangementer gennemføres og forespørgsler sendes som vanligt til EP til godkendelse.
Flyvestation Skrydstrup Ingen private indkvarteringer og eksterne arrangementer
Flyvestation Karup

Ingen private indkvarteringer og eksterne arrangementer

Borris Ingen private og eksterne arrangementer i lejren
Hevring Ingen private og eksterne arrangementer i lejren
Flådestation Frederikshavn Ingen private indkvarteringer og eksterne arrangementer
Flyvestation Aalborg Ingen private indkvarteringer og eksterne arrangementer
Flådestation Korsør Ingen private indkvarteringer og eksterne arrangementer

 

Hvor længe er der lukket?
I første omgang lukkes der for ovenstående lokationer i 2. og 3. kvartal 2022.