Energitjek

Hvordan sparer jeg bedst på energien, når jeg er på arbejde? Vi har lavet et energitjek på et af koncernens kontorer for at se, hvor der er størst effekt at hente. Her kan du læse om resultatet og få gode tips til at spare på energien. 

Projektleder Simon Andersen fra Ejendomsstyrelsen ankommer bevæbnet med energimåler og lux-måler [red. lux er en enheden for belysningsstyrke], men allerede inden vi går i gang med målingerne, får han øje på lyset.

Den store synder i lokalet
”Lys er generelt et godt sted at kigge hen, når man vil spare på energien. Særlig her i lokalet, der er oplyst af T5-lysstofrør”, fortæller Simon og fortsætter:

”Her kan I jo tænke i forskellige løsninger, men husk som minimum at slukke lyset, når I går til frokostpause. Man tænker ikke over det, men faktisk sparer du seks procent af det daglige strømforbrug til belysning ved at ændre den lille vane”.

En loftslampe med to lysstofrør trækker 56W, og en LED bordlampe trækker 7W. 

Simon finder sin lux-måler frem for undersøge belysningen i rummet nærmere. Vi forsøger os med at slukke lysstofrørene og lade bordlampen oplyse en af arbejdspladserne nærmest vinduet, og målingen viser, at der er tilstrækkelig belysning til at opfylde Arbejdstilsynets krav til belysning. Det samme gør sig faktisk gældende, når bordlyset slukkes, og man bruger det naturlige lys.

”Man skal selvfølgelig have tilstrækkeligt lys til at passe sit arbejde uden at anstrenge sine øjne. Her kan I tænke i, om det er nødvendigt at have lysstofrørene tændt hele arbejdsdagen. Måske vil bordlampen være tilstrækkelig på nogle tidspunkter”.

Standby-forbrug er penge ud af vinduet
Vi laver også en måling på standby-forbruget på en af kontorets arbejdsstationer, der består af hævesænkebord, en dockingstation, to skærme og en bordlampe.

”Det er relativt nyt udstyr, vi har med at gøre her, så jeg vil ikke forvente, at det bruger så meget energi. Havde det eksempelvis været et gammelt hæve-sænkebord, havde billedet været lidt anderledes. Men det er værd at huske, at det er et forbrug, vi intet får for. Det er spild af energi og penge – og det kan elimineres ved at slukke på stikkontakten”.

Hvordan rammer man de 19 grader?
Bygningen har ikke central varmestyring, og derfor skal radiatorernes termostater indstilles manuelt. Som en tommelfingerregel skal termostaten stå på 2-2,5.

”Det I også skal være opmærksom på, når I har et kontor med flere radiatorer, er, at de er indstillet ens. Og I kan med fordel få fjernet de kasser, I har stående op ad radiatorerne. Det giver en bedre varmefordeling i rummet”, siger Simon og fortsætter:

”Overvej også at holde døren til gangen lukket, så varmen i kontoret holdes inde”.

På mindre end en time har vi fået styr på det meste. Simon har noteret en masse tal på tavlen og forklarer. Det, der står tilbage, efter en længere gennemgang er, at hvis man slukkede loftslamperne og alene brugte bordlamperne ville man på dette ene kontor kunne spare omkring 2000 kr. årligt på energiforbruget. Selvfølgelig kan man ikke altid havde loftsbelysningen slukket, men hvis man kunne halvdelen af tiden, så ville man spare 1000 kr., og hvis man forestiller sig, at der i koncernen er 1000 kontorer, der ligner dette, så har man sparet en million kr. årligt.

Energisparerådene kan også med fordel bruges derhjemme.

Om kontoret

 • Kontoret er et kontor med fire arbejdspladser med to skærme, en bordlampe og et hæve-sænkebord.
 • Bygningen har ikke central varmestyring, og kontoret har tre radiatorer.
 • Rummet er oplyst af seks lamper med lysstofrør og LED bordlamper.

Tal fra energitjekket

Belysning på kontoret:

 • En loftlampe med to lysstofrør: 56W
  6 lamper*56W = 336W
  336W*8 timer*220 dage =591KWh om året

 • Bordlampe: 7 W x 8 timer x 220 dage = 12,3 kWh om året
  4 lamper x 12,3 = 49,2 kWh om året

 • Kontorets årlige forbrug til belysning
  591 kWh + 49,2 kWh = 640,2 kWh

 • Kontorets årlige udgift til belysning: 640,2 kWh x 3,42 = 2189,5 kr

Standby-forbrug for en arbejdsplads:

 • Bordlampe: 0,14W
  IT-udstyr: 1,25 W
  Hæve-sænke-bord: Nyere: 0,24 W
  Samlet: 1,63 W

 • Standby-forbrug årligt: 1,63 W x 16 timer x 365 = 9,5 kWh

 • Kontorets årlige standby-forbrug: 4 arbejdsstationer x 9,5 kWh = 38 kWh

 • Udgift til standby-forbrug: 38 kWh x 3,42 kr. = 130 kr


Udregningen er foretaget ud fra følgende tal: 8 timer dagligt arbejde, 220 arbejdsdage på et år og pris pr kWh: 3,42 kr. [pris beregnet i september 2022].