MHMM-Holstebro1-AR

 

Det var en stolt Anders Mærkedahl, som kunne byde velkommen til indvielse og overdragelse af en færdigbygget garage på Holstebro Kaserne. Byggeriet på blev påbegyndt i oktober 2020, og er den første garage ud af fire der overdrages til Dragonregimentet i løbet af det kommende måneder frem mod sommerferien.

 

MHMM-Holstebro2-AR

Anders Mærkedahl, chef for Ejendomsstyrelsen

Chef for Ejendomsstyrelsen, Anders Mærkedahl fortalte om projektet, det nye garageanlæg og selve forløbet. Det nye garageanlæg 16 standpladser til de nye opdaterede kampvogne og pansrede mandskabsvogne og en mandskabsfacilitet med moderne bad- og omklædningsfaciliteter til enhedernes personel samt kontor- og depot-faciliteter. Det er således et stort kvalitetsløft for værkstedsfaciliteter generelt, og arbejdsmiljøet er i den grad blevet forbedret – både i forbindelse med vedligeholdelsesarbejdet samt opbevaringsforhold for det sensitive materiel.

 

Trods en del udfordringer undervejs – herunder at den rådgivende ingeniørvirksomhed gik konkurs og der blev fundet en del overraskelser i jorden - har projektet i store træk fulgt tidplanen. Ikke nok med dette, så er det også lykkedes at færdiggøre byggeriet inden for budgettet. Anders Mærkedahl afsluttede med at takke alle medvirkende for det gode samarbejde og det hårde arbejde, der er lagt i projektet.

 

MHMM-Holstebro4-AR

Gunnar Arpe Nielsen, chef for Hærkommandoen

Herefter gik ordet til Gunnar Arpe Nielsen, Generalmajor og chef for Hærkommandoen. Gunnar Arpe Nielsen italesatte den hastige forandring verden er under i øjeblikket – det viser sig blandt andet i det nylige nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik. Det er betyder at Forsvaret skal styrkes markant over de kommende år.

 

”Det tilgodeser Hæren med opbygning af hære og styrkelse af vores enheder. Det stiller krav til os. Krav om at vi kan leverer den effekt, som forventes af os. En vigtig – hvis ikke afgørende - faktor for at det kan lykkes, er at vi bliver markant bedre til at fastholde vores soldater med ordenlige arbejdsforhold. Derfor er det en sand fornøjelse at modtage denne nye fremragende bygning – den første af sin slags på Dragonkasernen” fortalte Gunnar Arpe Nielsen og gav ordet til Anders Poulsen, Oberst og chef for Jydske Dragonregiment.

 

MHMM-Holstebro5-AR

Anders Poulsen, chef for Jydske Dragonregiment.

”Så står vi her endelig og er klar til at modtage den nye garage – det er et byggeri som er state of the art. Nogen af os overværgede nedrivningen af den gamle garage fra 1953, og der var næppe nogen af os som havde fantasi til at forestille sig en bygning af denne kalibre” fortalte Anders Poulsen med stor tilfredshed og sluttede sin tale med at fortælle om den fremtidige brug af byggeriet samt de kommende byggerier.

MHMM-Holstebro6-AR

Snoren klippes af Anders Mærkedahl og Gunnar Arpe Nielsen

 

Yderligere information om byggeriet

  • Garagen er ca. 1800 m2 og er 90 m lang og 25 bred. Det svarer ca. til to håndbold-baner lagt i forlængelse af hinanden.

  • Bygningen har tre etager og det samlede areal fordelt på de tre etager er over 3000 m2.

  • Det samlede budget for byggerierne på Holstebro Kaserne er ca. en kvart milliard.

  • Totalrådgiver: Ingeniør’ne

  • Hovedentreprenør: Casa A/S

Om projekt Modernisering af Hærens Materiel- og Mandskabsfaciliteter
Byggeriet i Holstebro er en del af projekt Modernisering af Hærens Materiel- og Mandskabsfaciliteter. Det samlede projekt består af 32 byggeanlægsprojekter fordelt på ni tjenestesteder, som opføres i de kommende år.