Exmoor heste kulsbjerg

Fotograf: Peter Hagdrup, Skovfoged

 

Udsætningen sker som led i en optimering af afgræsningen, hvor de sammen med områdets mange galloway-kvæg skal bidrage til at holde området lysåbent og fri for opvækst af træer og buske. Vegetationen i det stærkt kuperede terræn er udfordrende at holde åbent ved traditionel maskinkraft, og dyrene bidrager således til en omkostningseffektiv måde, at sikre terrænet kan leve op til de operative målsætninger. Hele øvelsespladsen var således før græsningsprojektets opstart 2017 under kraftigt tilgroning. Denne udvikling er nu vendt, og der arbejdes sideløbende med at rydde krat og fritskære spor i terrænet.

 

Kulsbjerg Øvelsesplads udgør et af Østdanmarks største sammenhængende græsningsområder, på sine 496 ha med flotte bakker og udsigter, skove, søer og hjulspor med enestående forekomster af sjældne krebsdyr, padder og krybdyr, samt sjældne fugle, insekter og blomster. Alt dette sammen med at øvelsesterrænet er et effektivt uddannelsessted for vores soldater. Ren win-win for Danmark og vores fælles natur, samt de heste der nu skal leve et frit liv på øvelsespladsen.

 

Kulsbjerg er Sydsjællands højeste punkt betyder det ”skaldede” ubevoksede. Historisk var det en del af Kulsbjerg-/Stensved overdrev, der var ejet af Kronen. På baggrund af arealets dyreantal, estimeres det til at have været 50-80 km2 stort. Ifølge Langebæk Lokalhistorisk Arkiv, kunne man i 1739, stå på toppen af Kulsbjerg og tælle intet mindre end 2135 heste, 52 stude, 2076 køer og kvier, 2390 svin og dertil kom 111 levegæs. Siden 1970’erne har Kulsbjerg Øvelsesplads tilhørt Forsvarsministeriet.

 

Alle hestene stammer fra Næstved Øvelsesplads og er således tilvænnet soldater, øvelsesaktiviteter samt ryttere og andet publikum. Det forventes, at hestene vil sætte 2-3 føl i løbet af sommeren.

 

Hestene har fri adgang til masser af græs, urter og rent frostfrit vand året rundt. Der er tørt leje til rådighed og adgang til salte og mineraler. Såfremt det er nødvendigt, har dyrene adgang til rigelige mængder hø. Der er dagligt tilsyn med hestene, og mindst 2 gange årligt tilses de af et team af erfarne dyrelæger.

 

Tag godt imod de nye terrænplejere.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Skovfoged Peter Hagdrup – fes-natdri04@fiin.dk.