Logo for Naturmødet 2022

Naturmødet er for alle med interesse for, hvad alt der foregår i den danske natur. Her mødes fagfolk, embedsfolk, virksomheder, interesseorganisationer og borgere til oplæg, debatter og uformelle snakke om vores fælles natur og de interesser og værdier, der ligger derude.

 

Ejendomsstyrelsens stand i år sætter fokus på militærnatur. Det er kort fortalt den synergi der er imellem forsvarets anvendelse af skyde- og øvelsesterrænerne og så de naturværdier arealerne rummer. Terrænerne er – snarere på grund af end på trods af den til tider hårde anvendelse – nogle af Danmarks bedste naturområder. Militære aktiviteter kan tillige tilpasses så de gør gavn for naturen, og så er områderne større sammenhængende arealer, hvilket giver bedre vilkår for en stor biodiversitet.

 

Ejendomsstyrelsens stand har nummer 40. Kig endelig forbi, og tag gerne hele familien med.


Du kan se mere om Naturmødet på hjemmesiden her: Forside | Naturmødet (naturmoedet.dk)