Soldater - mærke

 

Arealpleje & vintertjeneste

Der udbydes en kontrakt omfattende både arealpleje og vintertjeneste på Forsvarets arealer. Kontrakten er opdelt og udbydes som fem delaftaler opdelt efter geografi.

 

Delaftalernes geografiske omfang følger regionsopdelingen i Danmark: Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden.Der er mulighed for at byde ind på alle fem aftaler.

 

Den samlede arealpleje og vintertjeneste omfatter i alt ca. 280 etablissementer og fordeler sig på bl.a. kaserner, skydebaner, beredskabsfaciliteter, skydeterræner, øvelsesterræn/områder, og tank- og depotområder samt flådestationer og flyvestationer.

 

Kontrakterne indgås for fire år med mulighed for forlængelse i yderligere tre år.

 

Se udbudsmateriale her.

 

Affaldshåndtering

Der udbydes en kontrakt vedrørende affaldshåndtering på Forsvarets arealer. Kontrakten er opdelt og udbydes som fem delaftaler opdelt efter geografi. Delaftalernes geografiske omfang følger regionsopdelingen i Danmark: Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden. Der er mulighed for at byde ind på alle fem aftaler.

 

Kontrakten omfatter indsamling og bortskaffelse af affald fra primært affaldsbeholdere og minicontainere, indsamling og bortskaffelse af farligt affald, tømning og bortskaffelse af affald fra større containere, slamsugning, mobilmakulering, leje af containere mv.

 

Kontrakterne indgås for fire år med mulighed for forlængelse i yderligere tre år.

 

Se udbudsmateriale her.

 

Ejendomsstyrelsen gør opmærksom på, at de udbudte kontrakter ikke indeholder en social klausul vedrørende krav om anvendelse af lærlinge eller elever. Det skyldes, at det ikke vurderes, at det er sædvanligt at anvende lærlinge eller elever inden for den pågældende branche eller til udførelse af de pågældende opgaver.