Whistleblowerordning

På baggrgrund af en ny lov om beskyttelse af whistleblowere på private og offentlige arbejdspladser, iværksættes en ny whistleblowerordning i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Loven betyder, at hver styrelse skal have sin egen whistleblowerordning. Ordningen erstatter den koncernfælles whistleblowerordning, Forsvarministeriet har haft siden 2019.

 

Ejendomsstyrelsens whistleblowerordning er forankret i Ledelsessekretariatet med støtte fra Jura- og Indkøbsafdelingen.

 

Hvem kan benytte ordningen?
Du kan benytte whistleblowerordningen, hvis du er eller har været ansat i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, eller hvis du har været i betragtning til en stilling i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, hvis indberetningen vedrører oplysninger, der er erhvervet i forbindelse med ansættelsesprocessen eller andre førkontraktretlige forhandlinger. Dertil kan whistleblowerordningen benyttes af:

 

 • Samarbejdspartnere som er selvstændige erhvervsdrivende
 • Aktionærer og medlemmer af bestyrelse og direktion mv.
 • Frivillige
 • Praktikanter
 • Underleverandører mv.
 • Personer med andre arbejdsrelaterede forhold
 • Kommende medarbejdere

 

Whistleblowerordningen stilles også til rådighed for borgere og pårørende.

 

Hvilke forhold er omfattet af whistleblowerordningen?
Du kan henvende dig til whistleblowerordningen med følgende:

 • Overtrædelser af EU-retten
 • Strafbare forhold
 • Overtrædelser af lovgivningen
 • Overtrædelser af forvaltningsretlige principper
 • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer
 • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen
 • Seksuel chikane
 • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere

 

Mulighed for anonymitet

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses whistleblowerordning giver mulighed for anonymt at indsende oplysninger om kritisable forhold til en betroet whistleblower-enhed, som kan undersøge forholdene nærmere. Via Statens Whistleblowersystem (SWS) kan du have en opfølgende dialog med whistleblowerenheden. Denne dialog er ligeledes anonym. 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses whistleblowerenhed er forankret i Ledelsessekretariatet, og kun de betroede sagsbehandlere fra whistleblowerenheden kan tilgå din indberetning.

 

Læs mere om Ejendomsstyrelsens Whistleblowerordning