Ejendomsstyrelsen - hovedindgang i HjørringSe Forsvarsministeriets pressemeddelelse her

Ekstern undersøgelse placerer ansvar i Ejendomsstyrelsen

I december 2019 afleverede Rigsrevisionen en beretning om indkøb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse for regnskabsåret 2018. I beretningen står følgende ”Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at Forsvarets indkøb på vedligeholdelsesområdet er forvaltet i strid med gældende regnskabsregler og ikke lever op til helt basale krav om registrering, dokumentation og kontrol af indkøb”.

 

I december 2019 afleverede Rigsrevisionen en beretning om indkøb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse for regnskabsåret 2018. I beretningen står følgende ”Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at Forsvarets indkøb på vedligeholdelsesområdet er forvaltet i strid med gældende regnskabsregler og ikke lever op til helt basale krav om registrering, dokumentation og kontrol af indkøb”.

 

En intern redegørelse i Forsvarsministeriet fastslog efterfølgende, at forsvarsministeren fejlagtigt ikke var orienteret rettidigt om kritikken, og at ministerbetjeningen i sagen var beklagelig. Rigsrevisionens alvorlige kritik førte til, at ministeren straks sendte et Rejsehold til Ejendomsstyrelsen i Hjørring for at sikre at regnskabspraksis blev styrket. Samtidig blev der  igangsat en advokatundersøgelse samt en revisionsundersøgelse. Foranlediget af Rigsrevisionens undersøgelse anmeldte Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse tre personer til politiet. Efterforskning pågår. 

 

Advokatundersøgelsen konkluderer, at der er grundlag for at placere et ansættelsesretligt ansvar hos to ledende medarbejdere i Ejendomsstyrelsen (FES). Vurderingen er, at ”der over for direktøren for FES er grundlag for at iværksætte et ansættelsesretligt forløb med henblik på afskedigelse”. Det vil Forsvarsministeriet nu straks følge op på.

 

Revisionsundersøgelsen konkluderer, at det økonomiske kontrolmiljø i Ejendomsstyrelsen i 2018 ikke var tilstrækkeligt til at imødegå væsentlige økonomiske risici, og at der ikke blev iværksat konkrete tiltag til at mindske denne på kort sigt i 2018. Revisionsundersøgelsen peger samtidig på, at der er mulig manglende funktionsadskillelse i 4.800 transaktioner, hvilket omfatter indkøb for ca. 240 millioner kr. På baggrund af usikkerheden anbefales det, at disse indkøb undersøges nærmere. Der er på denne baggrund besluttet, at Forsvarsministeriets Interne Revision undersøger dette nærmere og afrapporterer inden udgangen af januar 2021.

 

Forsvarsminister Trine Bramsen siger:”Hver dag arbejder tusindvis af dybt dedikerede og dygtige medarbejdere i Forsvaret for at sikre danskernes sikkerhed og tryghed. De skal mødes med den respekt og tillid de fortjener. Ikke mindst i respekt for dem, er det afgørende, at der er tillid til Forsvarsministeriets område – og at såvel midler som beføjelser anvendes efter hensigten.””Rigsrevisionens alvorlige kritik af Ejendomsstyrelsen bliver derfor også fulgt til dørs. Der er siden Rigsrevisionens kritik i december pågået et omfattende arbejde i Ejendomsstyrelsen for at rette op på de kritiserede forhold. Dette arbejde fortsætter.”Siden Rigsrevisionens alvorlige kritik er der desuden iværksat følgende initiativer:

 

Instruks til alle styrelsesdirektører, der understreger deres ledelsesmæssige ansvar for at sikre det økonomiske kontrolmiljø og ”fire-øjnes princip”Styrket whistleblowerordningStyrket Intern RevisionOmorganisering af Ejendomsstyrelsen for at sikre styrket mulighed for kontrolMarkant øget kontrol med indkøbKarrieremæssig konsekvens ved manglende reaktion på mistanker om mulig svindel og magtmisbrugDeklaration af personlige og økonomiske interesser ved varetagelse af væsentligt indkøbsansvarReaktion over for chefer, der ikke sikrer at flerøjne-princip overholdesStyrket ledelsesfokus på offentlig administration.

 

Advokatundersøgelse af kontrolmiljø

Revisionsundersøgelse delrapport 1a

Revisionsundersøgelse delrapport 1b