[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Et vigtigt led i at sikre Kastellet mod oversvømmelse er tre store rør, der skal lede vandet væk fra Kastellet og ud i havnebassinet. Det første rør er nu trukket ind under volden og til en brønd ved siden af Kommandantgården.

Det gik efter planen med det første rør, og det næste rør forventes at blive trukket ind i næste uge.