[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

De prækvalificerede ansøgere er:
 
  • Konsortiet 5E – Eriksson
  • JORTON A/S
  • Per Aarsleff A/S

Kontrakten omfatter en udbygning af den eksisterende Flyvestation Skrydstrup og omfatter etablering af et bygningskompleks med tilhørende infrastruktur til brug for den danske kampflykapacitet samt etablering af støjafskærmning.

Bygninger:

 Hovedbygning  ca. 25.000 m2 
 Hangaretter  ca. 16.000 m2
 Bygninger i terræn  ca. 1.000 m2
 Samlet areal for bygninger  ca. 42.000 m2

Resterende arealer:
 Belagte arealer  ca. 139.000 m2
 Støjvolde  ca. 45.000 m2
 Grønne arealer  ca. 116.000 m2
 Samlede resterende arealer  ca. 300.000 m2