[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Fremtidige brugere spændte på at overtage faciliteterne
 På Gardehusarkasernen er der bygget et moderne værksted, der indeholder 14 standpladser. Værkstedet er indrettet med stor fokus på arbejdsmiljøet, herunder lys, akustik, varme, ventilation og plads til at arbejde omkring køretøjerne. Værkstedet er bygget sammen med et mandskabstårn med ekstra depotplads, ligesom der er tilføjet et mandskabstårn til en eksisterende garage.


”Det glæder mig, at vi i dag kan overdrage to bygninger, der skaber gode og fremtidssikrede rammer for både mandskab og materiel her på Gardehusarkasernen”, betonede Torben Gade, vicedirektør ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, i sin tale ved indvielsen.


Foto: Lasse Galsgaard-Olsen, Gardehusarregimentet - Vicedirektør Torben Gade holder tale for de kommende brugere og gæster.

 Og de kommende brugere var klar til at overtage de nye faciliteter.


”Når vi nu står her i dag, på tærsklen til at kunne tage hærens mest moderne
værkstedsfacilitet i brug, så er det ikke kun Karsten og alle hans dygtige medarbejdere i Reparationsdelingen, som har grund til at være glade. De har det selvfølgelig i særlig grad, men det har alle i garnisonen og ved Gardehusarregimentet også, sagde Oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen, Regimentschef ved Gardehusarregimentet, og fortsatte:

”Reparationsdelingens flytning til disse fantastiske nye omgivelser er samtidig startskuddet til den masterplan-rokade af øvrige enheder og brugere, som på sigt vil give bedre plads og bedre faciliteter til alle, som har deres daglige virke og tjeneste hernede bag voldene”.Foto: Lasse Galsgaard-Olsen, Gardehusarregimentet - Chefen for Gardehusarregimentet holder tale og efterfølgende spilles Gardehusarregimentets signalmarch.


Foto: Lasse Galsgaard-Olsen, Gardehusarregimentet - Det nye værksted på Gardehusarkasernen.


Udover de faciliteter, der i dag er blevet overdraget, vil der de kommende år blive opført en ny vagtbygning og perimeterhegn, samt en ny standardgarage med mandskabstårn på Gardehusarkasernen.

Det måske største byggeanlægsprojekt i Hærens historie
Overdragelsen markerer afslutningen på første fase i projekt Modernisering af Hærens Materiel- og Mandskabsfaciliteter. I det samlede projektet investeres ca. 1,5 milliard i mærkbare forbedringer af Hærens faciliteter. 


Byggerierne i projektet består af standardiserede løsninger. Det giver flere fordele. Det holder de økonomiske omkostninger nede, og det gør det lettere at flytte rundt på Hærens enheder, hvis der er behov for det.


De fleste bygninger, der bygges, er enten en materiel- og mandskabsfacilitet, en garage eller en sammenbygning af de to. Bygningerne bygges, så de passer til et kompagni. Det vil sige, at en materiel- og mandskabsfacilitet laves til 175 personer og en garage laves med 16 standpladser.


Projektet foregår i faser og omfatter nybyggeri og renovering på følgende kaserner Oksbøl, Holstebro, Slagelse, Høvelte, Skive, Fredericia, Aalborg og Bornholm. Projektet er startet op i 2014 og de første tre faser forventes at være afsluttet i 2023.