[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Ejendomsstyrelsens årsberetning for 2018 er nu offentliggjort på Departementets hjemmeside.

En årsrapport er en afrapportering af styrelsens økonomiske og faglige resultater i det forgangne år. Den indeholder en kort beretning, en målrapportering, hvori der redegøres for målopfyldelsen i mål- og resultatplanerne, og et finansielt regnskab, hvori der redegøres for styrelsens regnskab i finansåret. Årsrapporterne er udarbejdet efter Moderniseringsstyrelsens vejledninger.

Find Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses årsberetning 2018 her.