[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

I 2011 og 2014 blev København ramt af meget voldsomme, lokale skybrud. Kloaksystemet omkring Kastellet kunne ikke håndtere de voldsomme mængder vand, og derfor stod vandet op af kloakkerne og fyldte gaderne. Det må ikke ske igen.

Kastellets oprindelse kan spores tilbage til 1626 og er et unikt sted – ikke bare i København – men på verdensplan. Det er en kulturarv, Forsvaret har store følelser og forpligtelser for at bevare.- Det projekt, vi går i gang med, er en form for livsforsikring for Kastellet. Store mængder regnvand er en reel trussel mod Kastellet og voldene omkring. Det kræver stor omtanke og respekt for det arbejde, der ligger forud, fortæller projektleder arkitekt, cand. arch. Martin Rosquist fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Omfattende renovering
Skybrudssikringsprojektet kræver en renovering af hele kloaksystemet i Kastellet. Desuden etableres et stort vandreservoir under Kirkepladsen og der laves en pumpestation under græsset ved Kommandantgården, hvor regnvandet kan pumpes ud i Københavns Havn.

Projektet sættes i gang den 9. september 2019, og det forventes at være afsluttet med udgangen af 2021.

Under hele projektet vil arkæologer fra Københavns Museum og andre relevante myndigheder sikre, at arbejdet sker med omhu og respekt for de historiske rammer og sikre eventuelle historiske fund.

Offentlig adgang under hele projektet
Der vil stadig være offentlig adgang i Kastellet, selvom der arbejdes, men der vil være begrænsninger på grund af det omfattende arbejde.

- Vi vil forsøge at gennemføre så mange af de arrangementer vi plejer, men det bliver svært i perioder. Der bliver ændret på adgangsforholdene og på, hvordan man kan færdes i Kastellet, og det vil vi bede alle om at tage hensyn til og respektere, siger Kastellets garnisonskommandant, major Allan Bo Petersen.Der er gennemkørsel forbudt i Kastellet i projektperioden. Adgang kan kun ske via Konge-porten. Det gælder alle former for trafik: Køretøjer, cyklister og fodgængere. Det er ikke muligt at benytte Norgesporten. Området omkring Norgesporten er en del af byggepladsen, og færdsel og ophold i området er forbudt og kan være forbundet med livsfare.

Projektet er opdelt i en række zoner. Alt efter, hvilken zone der udføres arbejde i, kan der være forskellige veje, gæsterne skal følge rundt i Kastellet. Det er vigtigt, at gæsterne følger den aktuelle skiltning og byggelederens anvisninger.

Der vil være adgang til ”Monument for Danmarks Internationale Indsats efter 1948” i hele projektperioden. Området omkring monumentet berøres ikke af gravearbejdet.

På www.kastellet.dk vil der løbende blive opdateret om projektet og om de aktuelt gældende adgangsforhold.

Yderligere oplysninger for pressen
Der arbejdes på et arrangement i opstartsfasen af projektet, hvor pressen vil blive inviteret. Ved den lejlighed vil relevante nøglepersoner være til stede, og der vil være rig mulighed for at lave gode billeder til historien.

Der henstilles til, at spørgsmål vedrørende projektet ikke stilles til kommandantskabet i Kastellet men i stedet via fes-ktp-skybrud@mil.dk eller til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses pressetelefon på 2534 8400.