[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Ifølge forsvarsforliget skal Søværnets enheder flytte fra
Nyholm. Dele af Nyholm skal frasælges (den sydlige del), mens de historiske
bygninger og monumenter skal bevares (den nordlige del). For de dele af
Nyholm, der bevares, skal der udarbejdes en helhedsplan, som skal
forelægges forligskredsen.

Arbejdet med en helhedsplan for Nyholm er nu igangsat. Der er nedsat en
projektbestyrelse under ledelse af Forsvarsministeriet og med deltagelse af
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Forsvarskommandoen.

Projektbestyrelsen består af:
Afdelingschef Niels Henrik Hedegaard, Forsvarsministeriet (formand)
Direktør Hans J. Høyer, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Kontreadmiral Frank Trojahn, Forsvarskommandoen

Projektbestyrelsen har indledningsvis indkaldt en række nuværende brugere,
og interessenter med henblik på at få et overblik over deres ønsker og
forslag for området. Møderne vil i hovedsagen foregå i marts måned 2019.
Ligeledes afklares det internt i Forsvaret, hvilke funktioner og enheder, der
fremadrettet skal være Holmen.

Senere på året afholdes møder med offentlige myndigheder og andre
interessenter.

Hvis der er spørgsmål til det fremadrettede arbejde med helhedsplanen for
Nyholm, er der mulighed for at kontakte programbestyrelsens sekretariat
ved major Jesper Bjerg Støwe Kristiansen (fes-chudv@mil.dk) eller telefon
728 13260.