[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Aftalen omfatter Forsvarets og kommunens bygninger i området ”Halv Tolv”.

I juni sidste år blev formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen enige om at igangsætte oprydning i Kangilinnguit. Affald og bygninger, der ikke længere skal anvendes, skulle fjernes hurtigst muligt.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hen over efteråret og vinteren fjernet en stor mængde ikke-farligt affald. I år skal bygninger i Kangilinnguits sydlige ende fjernes, da Forsvaret og kommunen ikke længere anvender dem. Bygningerne blev ryddet, da Grønlands Kommando blev nedlagt i 2012.

Arbejdet tilrettelægges og gennemføres af Kommuneqarfik Sermersooq i sammenhæng med kommunens øvrige oprydningsopgaver i bygder langs kysten. Således vil kommunen samtidig indsamle jernskrot i Ivigtut. Saneringsarbejdet vil blive gennemført under hensyntagen til naturen, og så det sikres, at den naturlige vegetation får gunstige betingelser. Parallelt med bygningssaneringen vil Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse igangsætte et pilotprojekt vedrørende bekæmpelse af Arktisk Lupin, som er en invasiv art, der har bredt sig i store områder i Kangilinnguit.

Når Værnsfælles Forsvarskommando og Arktisk Kommando senere på året har fået klarhed over, hvilke bygninger i hele Kangilinnguit, der ikke længere skal anvendes, vil der blive lagt en plan for den resterende del af bygningssaneringen.

For yderligere information: Kontakt Birgitte Weber Blicher, tlf. +45 7231 4262 ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse eller Frank Rasmussen, tlf. +299 56 46 69 ved Kommuneqarfik Sermersooq.