[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

På ROPSA-konferencen (Conference on the Remediation of Oil Polluted Soil in the Arctic) drøftedes den aktuelle viden og de nyeste teknikker, der er relevante for oprensning af olieforurenet jord i arktisk klima. På baggrund heraf foreligger der nu en omfattende rapport. Læs eller download rapporten her.

Formålet med konferencen var at få det bedst mulige grundlag at træffe beslutning om, hvilke metoder der er bedst for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse at benytte på Grønnedal. Den viden, der blev indsamlet og udvekslet på konferencen, bliver nu stillet til rådighed for andre myndigheder og lande.

Konferencen blev afholdt på Frederiksberg Slot med 70 deltagere fra såvel offentlige som private institutioner fra hele verden. De internationale deltagere kom fra USA, Canada, Grønland samt fra vores nordiske naboer. Der var tilmed deltagere hele vejen fra Australien, som bød ind med erfaringer fra deres territorium i Antarktis.