[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Jordens beliggenhed: ca. 100 ha nær Almegårds Kaserne og ca. 35 ha ved Raghammer. De ca. 100 ha ved Almegård er inddelt i 7 lodder, mens de3 5 ha ved Raghammer udgør 3 lodder.

Det er ikke tilladt at anvende pesticider og gøde på de udbudte arealer.
Forsvaret forbeholder sig ret til at vælge mellem tilbuddene, eventuelt forkaste dem alle.

Der gennemføres besigtigelse af arealerne 25. juni 2018, kl.: 1200-1400 eller efter aftale samt 26. juni kl.: 0800-1000 eller efter aftale. Tilmelding skal ske til Jesper Bergmann Lindqvist ved henvendelse på tlf.: 20 10 65 51 eller på FES-SKYRAG02@mil.dk

Udbudsmateriale kan rekvireres hos Fuldmægtig Trine Kiilerich Christensen, tlf.: 40 71 05 62/72 81 32 94 eller fes-ejs04v@mil.dk

Tilbud skal være Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, ejendoms- og salgssektionen, Arsenalvej 55, 9800 Hjørring i hænde senest torsdag den 27. juni 2018, kl. 12.00.

Nærmere information samt materiale vedr. udlejningen forefindes via nedenstående link til ibinder.

Link til Almegård Kaserne (ibinder) 

Link til Raghammer (ibinder)