[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har 16. februar 2017 offentliggjort udbuddet vedr. restaurering og modernisering af De gule stokke i Nyboder, etape 2. 24 firmaer har søgt om prækvalifikation. 12 virksomheder er nu prækvalificeret til at byde.

Hvem er blevet prækvalificeret?
Udbuddet bestod af fire storentrepriser. Her kan du se de prækvalificerede for hver entreprise.

Nedrivnings- og miljøsaneringsstorentreprisen:
J. Jensen A/S
Kingo Karlsen A/S
Søndergaard Nedrivning A/S

Tømrerstorentreprisen:
A/S Julius Nielsen & Søn
Enemærke & Petersen A/S
Jakon A/S

Murer- og anlægsstorentreprisen: 
CH Byg A/S
Enemærke & Petersen A/S
Skou Gruppen A/S

Teknikstorentreprisen:
Andersen & Heegaard A/S
Brøndum A/S
Wicotec Kirkebjerg A/S

På et senere tidspunkt udbydes landskabsarbejder samt indkøb af specialfremstillede tagsten ved særskilte udbud.

Om projekt Restaurering og modernisering af de gule stokke i Nyboder
Nyboders gule stokke er et enestående beboelseskvarter for Forsvarets ansatte i hjertet af København. Siden de blev opført på initiativ af Chr. IV fra 1631, har de dannet rammerne om Forsvarets personel. I disse år moderniseres og renoveres det historiske kvarter etape for etape. Første etape af projektet er gennemført 2009-2013. 

Visionen for Nyboder er at omdanne boligerne til campusområde for ansatte i Forsvaret, som er under uddannelse på Forsvarets skoler. Resten af bebyggelsen udlægges til boliger for udstationeret personel og deres familier. At kunne tilbyde moderne, gode boliger til disse personelgrupper er et centralt ønske for Forsvarets ledelse i bestræbelserne på at fastholde det faste personel i det danske Forsvar.

Etape 2 er nu i gang og omfatter restaurering og modernisering af fire af Nyboders gule stokke. Etape 2 omfatter i alt 54 huse i Suensonsgade, Haregade og Tigergade.
 
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har doneret en bevilling på 227 mio. kr. til 2. etape af istandsættelsen af De Gule Stokke. Omkostningen til den samlede restaurering forventes at beløbe sig til ca. 338 mio. kr.