[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Facility management-opgaven er i dag udbudt som to regionale aftaler, men samles nu i ét nationalt udbud. De to prækvalificerede leverandører har nu modtaget det endelige udbudsmateriale fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Fakta

  • Kontrakten udbydes for en 6-årig periode, med mulighed for forlængelse i op til 36 måneder
  • Udbuddet omfatter ni serviceområder: Rengøring, arealpleje, forplejning, affaldshåndtering, skydebaner, skivedepoter og skydeterræn, bygninger, tekniske installationer, brandberedskab og interne services
  • De to prækvalificerede leverandører er ISS og Sodexo.
  • Kontraktunderskrivelse forventes i november 2017
  • Driften overgår til ny leverandør i februar 2018
 • ~