[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Dialogforummet er et forsøg på at nå den civile befolkning, der benytter sig af Forsvarets terræner, hvor Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) forklarer, hvordan Forsvaret bruger terrænerne, og hvornår og hvordan civile kan benytte det.

Med dialogforummet ønsker FES at få klarlagt nogle af de ønsker, der er til rekreativ anvendelse af arealerne og samtidig redegøre for, hvilke muligheder og begrænsninger, der er for rekreativ brug på Forsvarsministeriets arealer.

Forsvarsministeriets arealer udgør typisk store sammenhængende naturarealer, som anvendes til uddannelse af soldater. Samtidigt gemmer arealerne på en værdifuld natur og rekreative muligheder. Det er vigtigt at pointere, at muligheden for rekreativt brug altid vurderes sekundært i forhold til den militære brug.

Naturpleje og nye tiltag
Dagen startede med, at FES gav en række oplæg, der fungerede som platform for resten af dagens debat. Der blev fortalt om, hvilke positive som negative konsekvenser, som både den nutidige og den historiske militære brug har afstedkommet i forhold til naturpleje. Der blev også fortalt om, hvordan terrænerne bliver brugt i dag og om det nye tiltag, BioBlitz, hvor Forsvarsministeriet inviterer offentligheden til udvalgte terræner.

Herefter var der workshop om, hvilke muligheder, der ses for rekreativ anvendelse af terrænerne i fremtiden. De inviterede organisationer kunne her komme med input til, hvilken viden de mangler for at kunne bruge Forsvarsministeriets terræner.

Der er tidligere afholdt dialogforum med gode resultater. Hver gang har FES fået konstruktive forslag til anvendelse i forvaltningen af Forsvarsministeriets arealer, som der arbejdes videre med.

Eksempelvis er FES i gang med at undersøge mulighederne for mountainbikekørsel og formidling af dette på flere af vores terræner.

De inviterede organisationer var:
- Danmarks Naturfredningsforening
- Dansk Ornitologisk Forening
- Friluftsrådet
- Verdens Skove
- Danmarks Jægerforbund
- World Wide Fund for Nature – Danmark
- Dansk Pattedyrforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Dyrenes Beskyttelse
- Dansk Landskabsøkologisk Forening
- Landbrug og fødevarer
- Familielandbruget
- Dansk botanisk forening
- KFUM, DDS og FDF
- Danmarks Cykel Union
- Dansk Kano og Kajak forbund
- Landsforeningen Bifrost
- Entomologisk Fagudvalg
- Dansk Vandrerlaug
- Dansk Rideforbund
- Foreningen til Svampekundskabens Fremme
- Nordisk Herpetologisk Forening