[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Forpagtningen ønskes indgået for en periode på 4 år, med mulighed for eventuel forlængelse.

Anlægget bortforpagtes uden materiel, idet dette forsøges afhændet via budportalen RETRADE.

Det samlede grundareal er ca. 20 hektar, hvoraf baneanlægget udgør ca. 80.000 m2.

Baneanlægget er opdelt i 5 baner:
- Bane 1: Tør Asfaltbane
- Bane 2: Glatbane
- Bane 3: Glatbane
- Bane 4: Behændighedsbane
- Bane 5: Glatbane
- Herudover er der arealer til "kravlegård".

Ud over baneanlæg vil forpagtningen omfatte en kursus-/ kontorbygning på ca. 250 m2, samt en klargøringshal på ca. 400 m2 og et tankanlæg til benzin og diesel. Du kan læse mere om køreteknisk anlæg her.  

Interesserede opfordres til at rette henvendelse til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse inden udgangen af uge 24 2016. I forbindelse med henvendelsen, ønsker Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse en tilkendegivelse af niveauet for den årlige forpagtningsafgift.

Henvendelse skal ske til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse:
Mads Møller Jepsen på telefon 7231 3438 eller mail fes-ems02@mil.dk eller Peter Marcus Clausen på telefon 4196 2987 eller mail fes-ems07@mil.dk

Dokumenter:

Belastning
Belægning
Bilag 1 Anvendelse af KØTJ ved KTA AALBORG
EB Kursus bygning
Elforbrug 2015 1-2
Elforbrug 2015 2-2
Lynplot 1-5000 - Udstykning
Miljøgodkendelse
Omsætning
Spørgsmål og svar
Tekniske installationer (EL)