[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Arealerne fordeler sig på 2 puljer på henholdsvis ca. 100 ha og ca. 80 ha. fordelt på en række marker omkring Flyvestation Aalborg. Se oversigtskort. Udbuddet omfatter alle de på kortet markerede arealer. 

Henvendelse vedr. arealet skal ske til Marlene Hertz Halborg på telefon 4171 0562 eller mail fes-ems04@mil.dk.

Se udbudsmateriale her.

Se kort med arealer til høslet vest her. 
Se kort med arealer til høslet syd her.
Se kort med arealer til høslet nord her.

Se Trafikstyrelsen BL 3-16 - Bestemmelser om forholdsregler til nedsættelse af kollisionsrisikoen mellem luftfartøjer og fuglepattedyr. 

Dato for besigtigelse: D 18. marts 2015 kl. 10.00 - 12.00
Mødested: Lige inden for hovedvagten på Flyvestation Aalborg
Tilmelding for besigtigelse skal ske til: Viggo Stampe Langballe, tlf.7281 3802, eller e-mail: fes-dofaa01@mil.dk

 

Tilbage