[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Udbuddet omfatter én sammenhængende fold. Arealet er overvejende hede med mere naturprægede delområdet med mose og krat. Der kan derfor ikke påregnes normal afgræsning på hele arealet. Forpagter skal være autoriseret økolog eller ansøge NaturErhverstyrelsen om omlægning når forpagtningsaftale indgås. 

Henvendelse vedr. arealet eller rekvirering af kontraktudkast skal ske til Marlene Hertz Halborg på telefon 4171 0562 eller mail fes-ems04@mil.dk.

Se udbudsmateriale her.

Se kort eller oversigtskort. 


Dato for besigtigelse: D 23. marts 2015 kl. 12.00 - 13.00
Mødested: Ålbæk Skydeterræn (Hjerpsted), Skydebanevej 2, Hjerpsted, 6280 Højer 
Tilmelding for besigtigelse skal ske til: Kim Fedder Roost Aabling, tlf. 7375 5219, eller e-mail: fes-sorom03@mil.dk